Menu

LITWA

LITWO! OJCZYZNO MOJA!

Czas wyruszyć na wschód i odwiedzić naszych sąsiadów Litwinów. Litwini i Polacy przez wieki związani unią stanowili jeden…

9 stycznia , 2022